top of page

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר www.botzpottery.com

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד .

קדימון – אתר  botzpottery.com (להלן “האתר”) הוא אתר המשתמש כאתר botzpottery.com ייצוגי עבור סטודיו בוץ והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה ,כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני – האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים,קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר www.botzpottery.com ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של www.botzpottery.com   ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 

ניהול משתמשים ומבקרים באתר – הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

צוות האתר/ הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/ מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.

תוכן האתר – אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/ הורדת האתר.

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

סטודיו בוץ תנקוט באמצעי זהירות האפשריים על מנת לשמור על סודיות המידע ככל האפשר. סטודיו בוץ מתחייב להשתמש בפרטי הלקוח רק למטרת האתר, תפעולו וביצוע רכישות באתר.

הרכישה באתר תתבצע רק מגיל 18 ומעלה.


 

 

• כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

• המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה, הוא המחיר שהתפרסם בעת שתהליך ההזמנה הושלם ) הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי (. אם עודכנו

המחירים לפני שהושלמה ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

• הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.

• הנהלת האתר רשאית בכל עת , לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם,

בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

• כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

• על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, סטודיו בוץ לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו לייעדם.

• אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה.

עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא סטודיו בוץ מחויב במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג.

האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לסטודיו בוץ ו/או יבטל סטודיו בוץ את החיוב במידה ובוצע.

• יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפרי ט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תשלח

למזמין הודעה מתאימה באמצעות דוא"ל או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאי סטודיו בוץ להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן.

במידה והמזמין יקבל את הצעת סטודיו בוץ, יעוד כנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר חלופי, סטודיו בוץ יבטל את העסקה ולמזמין

לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לסטודיו בוץ ע"י המזמין.

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א - 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 .

אחריות

האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קניה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות חנות אתר המכירות של "סטודיו בוץ". הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של סטודיו בוץ ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום. 

אחריות סטודיו בוץ לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מנזק של גורם חיצוני.

סטודיו בוץ לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי - ככל שהחוק מתיר זאת.

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פנייה טלפונית, הודעת WhatsApp או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר

• ביטול עסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר דואר אלקטרוני או הודעת WhatsApp  מסטודיו בוץ המאשר את הבקשה לביטול עסקה.

• במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחנות כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

ניתן להחליף מוצר באריזתו המקורית בתנאי שהוא עדיין קיים בקולקציה ושלא נעשה שימוש או נגרם לו נזק. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן להחזיר כל מוצר שנרכש באתר בתוך 14 יום, מיום קבלת המשלוח או איסוף עצמאי של החבילה. לידיעתכם, חיובי המשלוח אינם ניתנים להחזרה.

סטודיו בוץ הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב תקינות המוצרים שהוחזרו.

 

אם ביטול העסקה התבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחנות, זאת בנוסף לדמי ביטול.

 

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. סטודיו בוץ לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

לא יינתנו החלפות על פריטים במבצע. אם ברצונך להחליף פריט, יש להגיע לסטודיו שלנו בקיסריה, שכונת נאות גולף בניין C

• אין החזר כספי על קטגוריית SALE .

ניתן לקבל זיכוי כספי בהתאם לחוק בניכוי %5 מסכום העסקה. זיכוי כספי יזכה את כרטיס האשראי שבו בוצעה ההזמנה, הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית )כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים, תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד

• לא יתבצע זיכוי/ החזר למוצר שלא נאסף תוך 14 ימי עסקים.

• לא יינתן זיכוי על דמי משלוח.

• לא ניתן לזכות כרטיס אשראי מסוג "DIRECT."

משלוחים

סטודיו בוץ תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 14 ימי עסקים ) יתכנו שינויים בזמני מבצע(.

השליחויות מתבצעות ע"י חברת שילוח חיצונית ולכן אנו לא אחראים על עיכובים הקשורים בחברות השילוח.

סטודיו בוץ לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

בכל בעיה ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 054-2337118 ונעשה הכול בכדי לסייע. הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.

מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

ניתן להגיע לאסוף את המוצר רק לאחר קבלת המייל המציין כי הזמנתך מוכנה

פה בשבילכם לכל שאלה, סטודיו בוץ

bottom of page